U​nettomuuden syitä ja määrittelyä

​​​​​​

Mitä syitä unettomuuden taustalla on?​

Unettomuuden taustalla voi olla fyysisiä, psyykkisiä tai ympäristöstä johtuvia tekijöitä. Yleisin, jopa 90 %:ssa tapauksissa ilmenevä unettomuuden muoto on unihäiriö, jonka aiheuttaa stressi tai ympäristön ja elämän muutokset. Unettomuus ei aina aiheudu pelkästään negatiivisista tuntemuksista ja muutoksista. Myös positiiviset muutokset ympäristössä voivat aiheuttaa unettomuutta. Unettomuuden syyt ovat harvoin yksiselitteisiä, mutta niiden selvittäminen on tärkeää. Myös pelko unettomuudesta saattaa aiheuttaa unettomuutta. Vaiva muodostaa helposti itseään ruokkivan kierteen, joka tulisi katkaista hyvissä ajoin. 


 

Miten unettomuutta määritellään?

Tilapäinen unettomuus kuuluu elämään, mutta jatkuessaan 1-2 kuukauden ajan vähintään 3 kertaa viikossa, puhutaan kroonisesta unettomuudesta. Sitä esiintyy noin joka kymmenennellä suomalaisella. Lähes jokainen kärsii joskus uniongelmista, eikä satunnaisesti valvottu yö ole haitallista. Normaaliin uneen liittyy eri vaiheita, ja on luonnollista, että joskus herää kesken unien.

Unettomuudelle ei ole olemassa vakiintunutta, yksiselitteistä määritelmää. Perinteisesti unettomuuden oireina pidetään seuraavia: nukahtamisvaikeudet, katkonainen uni, liian varhainen herääminen ja unen huono laatu / virkistämätön uni.

Olennaisinta unettomuuden määrittelyssä on se, katsooko henkilö itse kärsivänsä unettomuuden oireista. Unettomuudella on kokonaisvaltainen merkitys jokapäiväiseen elämään, terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Siksi on tärkeää pyrkiä tunnistamaan unettomuuden mahdolliset syyt. Unettomuuden syiden ja elimistön sisäisen kellon ymmärtäminen auttaa ongelman ratkaisussa.

Hoitamaton unettomuus pahenee ajan saatossa. Jos univaikeudet toistuvat usein, pitkittyvät tai alkavat muuten häiritä jokapäiväistä elämää, asialle on syytä tehdä jotain. Unettomuus on yleensä hoidettavissa, joten siitä kärsivän kannattaa ottaa yhteys lääkäriin, kun unettomuus on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 2 viikkoa.


 

Kyllä

Päivitetty  29.5.2019