Irtosolunäyte (Papa)

Papa- eli irtosolunäyte etsii ihmisen papilloomaviruksen aiheuttamia solumuutoksia kohdunkaulalla. Näyte on käytetyin keino seuloa kohdunkaulan syöpää.

Gynekologinen irtosolunäyte tunnetaan yleisimmin edelleen nimellä Papa-näyte, ja sen avulla etsitään ihmisen papilloomaviruksen eli HPV:n aiheuttamia solumuutoksia kohdunkaulalla.

Irtosolunäyte eli Papa-testi on tällä hetkellä käytetyin keino seuloa kohdunkaulan syöpää. Suomessa kunnilla on velvollisuus järjestää naisille ikäkausittainen joukkoseulonta. Kunnat toimittavat tiedot toteuttamistaan seulonnoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisteriin tilastointia varten.

Seulonta on ennen kaikkea ennalta ehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on löytää merkkejä mahdollisista esiastemuutoksista, jotka voisivat vuosien kuluessa hoitamattomina kehittyä kohdunkaulan syöväksi. Kohdunkaulan syövän kehittyminen onkin tehokkaan seulonnan ansiosta hyvin estettävissä. Tilastollisesti on arvioitu, että seulonnan ansiosta vältetään vuosittain noin 250 kohdunkaulan syövästä johtuvaa kuolemaa.

Näytteitä otetaan terveysasemilla, yksityisillä lääkäriasemilla sekä joskus lähetteen perusteella sairaaloissa. Kyseessä on nopea ja helppo testi, jonka voi ottaa lääkäri, hoitaja tai laboratoriohoitaja. Irtosoluja rapsutetaan puulastalla emättimen pohjukasta, kohdunnapukasta sekä pienellä pehmeällä harjalla kohdunkaulakanavasta. Näytteet lähetetään laboratorioon, jossa patologi tutkii niitä mikroskoopilla löytääkseen mahdolliset poikkeavat solut. Suurin osa otettujen näytteiden tuloksista on normaaleja.

Kunnasta riippuen naiset kutsutaan irtosolunäytteeseen 25- tai 30-vuotiaana. Seulontaa jatketaan viiden vuoden välein, yleensä 60 ikävuoteen asti. Seulontanäytteisiin osallistuminen on maksutonta.

Seulontoihin kutsutaan Suomessa vuosittain yhteensä noin 270 000 naista, joista osallistujia on kuitenkin vain noin 67 prosenttia. Seulontoihin osallistuminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa. Aiemmin saatu HPV-rokote, raskaus, imetys, käynnissä olevat syöpähoidot, kohdunpoisto tai vaihdevuodet eivät ole este seulontoihin osallistumiselle. On tärkeää huomata, että suuri osa syövistä löytyy naisilta, jotka eivät ole osallistuneet säännöllisiin seulontoihin. Kaikista seulotuista vain 0,4 prosentilta löytyy jatkotutkimuksia vaativia esiastemuutoksia.

Irtosolunäyte on sinänsä vain suuntaa antava pohja mahdollisille jatkotutkimuksista saataville diagnooseille. Tarkoituksena on saada muutokset kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, joten etenkin joukkoseulontanäytteisiin kutsuttujen olisi hyvä hyödyntää mahdollisuus ilmaiseen testiin.

Irtosolunäytteen ottaminen

Näytteenottoa varten emättimeen asetetaan levitin eli niin sanottu ankannokkaspekula, jotta saadaan hyvä näkyvyys kohdunsuulle. Näyte otetaan kolmesta kohtaa limakalvolta rapsuttamalla

  • emättimen pohjukasta puulastalla
  • kohdunsuulta puulastalla
  • kohdunkaulakanavasta pienellä pehmeällä harjalla.

Näytteenottoon ei liity pientä nipistelyä voimakkaampaa kipua, mutta levittimen aiheuttama venytys saattaa tuntua hieman epämiellyttävältä. Mitä paremmin pystyt rentouttamaan lantionpohjalihaksesi, sitä helpompaa näytteenotto on sekä itsellesi että näytteenottajalle. Joskus näytteenottamisen jälkeen voi esiintyä vaaratonta tiputteluvuotoa, jolloin pikkuhousunsuojaa voi halutessaan käyttää.

Vastauksia mahdollisiin kysymyksiin löydät sivulta Usein kysytyt kysymykset.

 

Kyllä

Päivitetty  29.5.2019