Seuranta

Hoidetun syövän seuranta alkaa yleensä leikanneessa yksikössä ja jatkuu oirepoliklinikalla ja perusterveydenhuollossa.

Ulkosynnytinsyövän, kuten muidenkin syöpien seuranta, suunnitellaan taudin levinneisyyden ja ennusteen perusteella.

Levinneisyysluokitus (suluissa 5-vuotisennuste prosentteina):

  • St 1 Kasvain on rajoittunut ulkosynnyttimiin (87 %)
  • St 2 Kasvain on rajoittunut ulkosynnyttimiin ja välilihan alueelle (68 %)
  • St 3 Kasvain on levinnyt ympäröiviin kudoksiin ja paikallisiin (nivusten) imusolmukkeisiin (40 %)
  • St 4 Kasvain kasvaa virtsarakkoon tai peräsuoleen tai on lähettänyt kaukaisia etäpesäkkeitä (22 %)

Tärkein 5-vuotisennusteeseen vaikuttava tekijä on levinneisyys imusolmukkeisiin. Mikäli imusolmuke-etäpesäkkeitä ei todeta, yhdeksän potilasta kymmenestä on elossa 5 vuoden kuluttua. Mikäli etäpesäkkeitä todetaan korkeintaan kahdessa imusolmukkeessa, 5-vuotisennuste on 75 %. Useammassa imusolmukkeessa todetut etäpesäkkeet huonontavat 5-vuotisennusteen noin 22 %:iin.

Hyvän ennusteen potilailla seurantakäyntejä on vähemmän ja valtaosa seuranta-ajasta muodostuu mahdollisuudesta ottaa yhteyttä niin sanotulle oirepoliklinikalle. Huonomman ennusteen potilaille seurantakäyntejä järjestetään 3-6 kuukauden välein 3-5 vuoden ajan.

Muualla Terveyskylässä

Mistä tukea? (Syöpätalo)

 

Kyllä

Päivitetty  10.12.2019