Riskitekijät ja ennaltaehkäisy

Keskimääräinen sairastumisikä epiteliaalisiin munasarjakasvaimiin on yleensä yli 60 vuotta. Harvinaisempia itusolulinjan kasvaimia sen sijaan todetaan nuoremmilla naisilla, jopa alle 20 vuotiailla.
​​​​

​​​​

Epiteliaalisten kasvainten tunnettuja riskitekijöitä ovat korkea ikä, synnyttämättömyys tai lapsettomuus, jonka taustalla voi olla useita eri tekijöitä, endometrioosi, varhainen kuukautisten alkamisikä yhdessä myöhäisen vaihdevuosi iän kanssa ja vaihdevuosien hormonaalinen korvaushoito, jos se on jatkunut yli 5 vuotta. Noin 10 -15 %:lla potilaista on todettavissa perinnöllinen sairastumisriski, johon altistaa tavallisimmin BRCA 1 tai 2 geenissä oleva virhe tai HNPCC suolistosyöpiin liittyvä geenivirhe (Lynchin syndrooma). BR​CA1 tai 2 geenivirheeseen liittyy myös lisääntynyt riski rintasyöpään sairastumiseen. HNPCC suolistosyöpään liittyvässä geenivirheessä on noin 10 % munasarjasyöpäriski. Myös yksistään ensimmäisen asteen sukulaisella eli äidillä tai sisarella todettu munasarjasyöpä kaksinkertaistaa sairastumisriskin.

Ehkäisypillereiden on todettu alentavan riskiä sairastua munasarjasyöpään. Riski vähenee käyttöajan pidetessä. Tätä tietoa on hyödynnetty niillä nuorilla naisilla, joilla on selkeästi lisääntynyt sairastuvuusriski etenkin edellä mainittujen geenimuutosten vuoksi. 40 ikävuoden jälkeen tai kun suunniteltu lapsimäärä on hankittu, suositellaan näille korkean sairastumisriskissä oleville riskiä alentavaa munajohtimien ja munasarjojen poistoa. Tällöin myös riski sairastua rintasyöpään pienenee puoleen.​