Riskitekijät ja ennaltaehkäisy

Keskimääräinen sairastumisikä epiteliaalisiin munasarjakasvaimiin on yleensä yli 60 vuotta. Harvinaisempia itusolulinjan kasvaimia sen sijaan todetaan nuoremmilla naisilla, jopa alle 20-vuotiailla.

Pieni osa eli 10 % kasvaimista on munasarjan tukikudoksesta tai itusoluista lähtöisin. Uusimpien tutkimusten perusteella on ilmeistä, että yli puolet epiteliaalisista munasarjasyövistä saakin alkunsa munanjohtimesta. Munanjohtimissa on todettu taudin synnyn alkuvaiheen muutoksia ja läheisen sijaintinsa vuoksi kasvain leviää varsin nopeasti munanjohtimesta munasarjaan muodostaen toisistaan vaikeasti erotettavan kasvainpaketin. Lisäksi munasarjasyövän kaltainen kasvain voi syntyä myös sikiökaudelta peräisin olevista vatsakalvolle jääneistä rakenteista. Näitä syöpiä kutsutaan peritoneaalisiksi syöviksi. Kaikki edellä mainitut kasvaimet ovat solutyypiltään samanlaisia ja niiden käyttäytyminen ja hoito on lähes yhdenmukaista. Siksi puhumme usein munasarjasyövästä näiden kaikkien kasvaintyyppien kohdalla.

Epiteliaalisten kasvainten tunnettuja riskitekijöitä ovat korkea ikä, synnyttämättömyys tai lapsettomuus, jonka taustalla voi olla useita eri tekijöitä, endometrioosi, varhainen kuukautisten alkamisikä yhdessä myöhäisen vaihdevuosi-iän kanssa ja vaihdevuosien hormonaalinen korvaushoito, jos se on jatkunut yli 5 vuotta. Noin 10-15 %:lla potilaista on todettavissa perinnöllinen sairastumisriski, johon altistaa tavallisimmin BRCA 1 tai 2 geenissä oleva virhe tai HNPCC suolistosyöpiin liittyvä geenivirhe (Lynchin syndrooma). BRCA1 tai 2 geenivirheeseen liittyy myös lisääntynyt riski rintasyöpään sairastumiseen. HNPCC suolistosyöpään liittyvässä geenivirheessä on noin 10 %:n munasarjasyöpäriski. Myös yksistään ensimmäisen asteen sukulaisella eli äidillä tai sisarella todettu munasarjasyöpä kaksinkertaistaa sairastumisriskin.

Ehkäisypillereiden on todettu alentavan riskiä sairastua munasarjasyöpään. Riski vähenee käyttöajan pidetessä. Tätä tietoa on hyödynnetty niillä nuorilla naisilla, joilla on selkeästi lisääntynyt sairastuvuusriski etenkin edellä mainittujen geenimuutosten vuoksi. 40 ikävuoden jälkeen, tai kun suunniteltu lapsimäärä on hankittu, suositellaan näille korkean sairastumisriskissä oleville riskiä alentavaa munajohtimien ja munasarjojen poistoa. Tällöin myös riski sairastua rintasyöpään pienenee puoleen.

munasarjasyöpä

Kyllä

Päivitetty  5.12.2019