Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on munasarjasta lähtöisin oleva pahanlaatuinen kasvain. Suurin osa (90 %) kasvaimista saa alkunsa munasarjan pintasolukosta ja niitä kutsutaan epiteliaalisiksi kasvaimiksi.

​​​​​​

​Suomessa munasarjasyöpään sairastuu 450 ja siihen kuolee runsas 300 potilasta vuosittain. Ilmaantuvuus on 7-8/100 000 ja se on pysynyt varsin vakaana viimeisten vuosikymmenien aikana, eikä lähitulevaisuudessakaan esiintyvyydessä ole luvassa merkittäviä muutoksia. Suurin osa kasvaimista on munasarjan, munajohtimen tai vatsakalvon pintasoluista eli epiteelisoluista lähtöisin.


Pieni osa (10 %) kasvaimista on munasarjan tukikudoksesta tai itusoluista lähtöisin. Uusimpien tutkimusten perusteella on ilmeistä, että yli puolet epiteliaalisista munasarjasyövistä saakin alkunsa munanjohtimesta. Munanjohtimissa on todettu taudin synnyn alkuvaiheen muutoksia ja läheisen sijaintinsa vuoksi kasvain varsin nopeasti leviää munanjohtimesta munasarjaan muodostaen toisistaan vaikeasti erotettavan kasvainpaketin. Lisäksi munasarjasyövän kaltainen kasvain voi syntyä myös sikiökaudelta peräisin olevista vatsakalvolle jääneistä rakenteista, näitä syöpiä kutsutaan peritoneaalisiksi syöviksi. Kaikki edellä mainitut kasvaimet ovat solutyypiltään samanlaisia ja niiden käyttäytyminen ja hoito on lähes yhdenmukaista. Siksi puhumme usein munasarjasyövästä näiden kaikkien kasvaintyyppien kohdalla.Edellinen sivuSeuraava​​ sivu

​