Ajankohtainen

Sairaalapappi potilaan tukena

Julkaistu 6.2.2017 0.00


​Sairaalapappi on potilaiden ja heidän läheistensä henkisenä ja hengellisenä tukena. Elämänmuutokset saattavat herättää epävarmuutta ja pelkoa. Sairaalapappiin voit ottaa yhteyttä silloin, kun tarvitset kuuntelijaa ja haluat puhua jonkun kanssa.

Sairaalapappi on sielunhoidon kysymysten asiantuntijana sairaalassa niin potilaita, omaisia kuin henkilökuntaakin varten, riippumatta näiden vakaumuksesta ja elämänkatsomuksesta.

Sairaalapappi on evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä ja virkansa puolesta vaitiolovelvollinen eli keskustelut jäävät kahdenkeskisiksi. Osana moniammatillista hoitotiimiä hän tukee vaativaa työtä tekevää henkilökuntaa. Sairaalapappi toimii kaikilla osastoilla. Lisätietoja saa hoitohenkilökunnalta.