Ajankohtainen

Raskaana olevilla lakisääteinen oikeus sikiöseulontoihin

Julkaistu 7.11.2016 0.00

Seulontatutkimusten tarkoitus on löytää mahdollisimman varhain oireettomista raskauksista kehityshäiriöitä tai rakennepoikkeavuuksia. Tavoitteena on parantaa sikiön ja lapsen hoitomahdollisuuksia ja vähentää sairastavuutta ja imeväiskuolleisuutta.

Sikiöseulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä seulonnasta kieltäytyminen vaikuta millään tavalla raskauden seurantaan, hoitoon tai synnytykseen ja syntyneen lapsen hoitoon. 

HYKS alueella sikiöultraääniseulontoihin osallistuu 95 prosenttia, ja yhdistelmäseulontaan noin 85 prosenttia raskaana olevista. Muualla maassa osallistuminen on hieman matalampaa. Ennen seulontatutkimuksiin osallistumista perheen on hyvä pohtia myös mahdollisia seulontatuloksen seurauksia.

Suurin osa raskaana olevista haluaa saada tiedon sikiön mahdollisesta vammasta tai rakennepoikkeavuudesta. Seulontatutkimusten tulokset ovat useimmiten normaalit, mutta ne voivat osoittaa myös suurentuneen riskin sikiön kromosomipoikkeavuuteen tai johonkin tiettyyn sairauteen. Jos tulokset ovat poikkeavat, raskaana olevalle tarjotaan mahdollisuus jatkotutkimuksiin. Sikiöseulonnat löytävät 80-85 prosenttia kromosomipoikkeavuuksista. On myös sellaisia poikkeavuuksia ja sairauksia, joita ei voida raskauden aikana löytää.

Jos epäilty poikkeavuus osoittautuu todelliseksi, perhe saattaa joutua joskus pohtimaan raskauden keskeyttämistä. Mikäli raskautta jatketaan, tieto poikkeavuudesta auttaa suunnittelemaan raskauden seurantaa ja synnytyksen sekä vastasyntyneen hoitoa.

Suomen lain mukaan raskauden keskeytys on mahdollista raskausviikkoon 24 asti, mikäli sikiöllä todetaan vaikea sairaus, vamma tai rakennepoikkeavuus. Raskauden keskeytykseen raskausviikkojen 12+0 ja 24+0 välillä tarvitaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) lupa.

Lisää tietoa raskaudenajan ultraäänitutkimuksista ja sikiöseulonnoista Naistalosta