Ajankohtainen

OYS Kohdunpoistoleikkauspotilaiden digihoitopolku on otettu käyttöön

Julkaistu 14.9.2020 14.00

Digihoitopolku tarjoaa kohdunpoistoon tulevalle naiselle vaihtoehtoisen ja nykyaikaisen digitaalisen palvelun leikkaukseen valmistautumiseen ja siitä toipumiseen.

Kohdunpoistopotilaandigihoitopolun moniammatillinen tiimi, kätilö Heli Törmä (vas), vs kliinisen hoitotieteen asiantuntija Mervi Hakala ja erikoislääkäri Saila Kauko

Digihoitopolku avataan kohdunpoistoleikkauspäätöksen varmistuttua OYS Naistentautien poliklinikan vastaanotolla. Digihoitopolulla potilas täyttää kyselyitä, joiden avulla ammattilaiset pääsevät perehtymään potilaan vointiin kokonaisvaltaisesti ennen ja jälkeen leikkauksen.

Kyselyiden avulla voidaan myös tutkia leikkauksen vaikuttavuutta, mikä kiinnostaa digihoitopolun kehittämistyössä mukana ollutta erikoislääkäri Saila Kaukoa. Digihoitopolun sisällöt on rakennettu moniammatillisessa tiimissä.

”Polulla kohdunpoistoon tuleva leikkauspotilas saa luotettavaa ja ajantasaista tietoa leikkaukseen valmistautumisesta, leikkauksesta ja toipumisesta tekstien, kuvien, linkkien, usein kysyttyjen kysymysten sekä videoiden avulla”, digihoitopolun kehittämistyössä mukana ollut, vs kliinisen hoitotieteen asiantuntija, kätilö Mervi Hakala kertoo.

”Digihoitopolulla potilas voi tutustua hyvissä ajoin itselleen sopivina osina ja ajankohtina ohjeisiin ja palata niihin niin monta kertaa, kuin kokee tarpeelliseksi”, Hakala jatkaa. Näin potilas tulee valmentautuneempana leikkaukseen, mikä poistaa myös pelkoja ja ennakkoluuloja.

Potilas voi olla kiireettömissä asioissa vaivattomasti yhteydessä viesteillä häntä hoitaviin ammattilaisiin. Viesteihin vastataan kolmen arkipäivän sisällä. Viesti-toiminnallisuus helpottaa asiointia potilaan ja ammattilaisen välillä. Potilas voi laittaa viestiä valitsemanaan ajankohtana ja hoitaja vastaa yhteydenottoihin siihen varattuna aikana. Tällöin työnsuunnittelua on mahdollista toteuttaa paremmin, kehittämistyössä mukana ollut naistentautien poliklinikan kätilö Heli Törmä kommentoi.

Polku on potilaalle avoinna puoli vuotta leikkauksen jälkeen, joten potilas voi sen kautta ottaa yhteyttä, mikäli toipumisessa on haasteita.​