Ajankohtainen

Välkommen till Kvinnohuset!

Julkaistu 26.9.2017 9.00

Kvinnohuset stöder nu också på svenska

De första fyra svenskspråkiga husen i Hälsobyn är Hälsovikthuset, Kvinnohuset, Rehabiliteringshuset och Smärtkontrollhuset. De övriga husen översätts under hösten och nästa år. Du hittar os på adresset www.halsobyn.fi, välkommen på besök!

Kvinnohuset.fi ger tillförlitlig information och stöd om kvinnosjukdomar och förlossningar. I Kvinnohuset poängteras speciellt planering av graviditet, gravida och kvinnor som förlöst samt deras familjer och gynekologiska patienter. Tjänsten innehåller också information för personal, medicinestuderande och för alla som är intresserade av ämnesområdena.