Ajankohtainen

IVF-polun käyttäjät tyytyväisiä palveluun

Julkaistu 21.5.2018 14.10

Yksi HYKS Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikön ja Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen yhteistyönä valmistuneista digihoitopoluista on IVF-polku, joka kehitettiin palvelemaan Lisääntymislääketieteen yksikön potilaiden ja ammattilaisten tarpeita.

​​​​​​​​​​​​​​
IVF-polku on tarkoitettu koeputkihedelmöitys- eli IVF-hoitoon tuleville ja hoidossa oleville pariskunnille. Potilaspolku koostuu infomateriaalista, hoito-ohjeista ja kyselyistä, ja se tarjoaa mahdollisuuden perehtyä hoitoon rauhassa ennen hoidon alkamista. IVF-hoitoon ilmoittautuminen tapahtuu digihoitopolulla. Hoitaja lähettää hoitoon liittyvät ajanvaraustiedot ja muistutukset potilaille sähköisesti. IVF-hoidon aikana potilaat saavat palvelun kautta hoidon seurantatietoja muun muassa IVF-biologilta. Viestit -toiminnon avulla kommunikointi potilaiden ja ammattilaisen välillä on sujuvaa ja turvallista, viesteihin vastataan kolmen vuorokauden kuluessa. Kiireellisissä asioissa suositellaan olemaan yhteydessä puhelimitse.

IVF-polun testaus aloitettiin marraskuussa 2017. Pariskuntia otettiin polulle hoidon eri vaiheissa, mukaan valittiin 27 paria. Polun käyttöönotto laajeni alkuvuodesta 2018 ja tällä hetkellä polulla on 187 paria.

IVF-polun testaukseen osallistuneet parit arvioivat hoidon jälkeen muun muassa palvelun käyttömukavuutta ja laatua. Palaute oli pääsääntöisesti erittäin positiivista. Lähes kaikki vastaajat (88 %) olivat sähköiseen hoitopolkuun kokonaisuutena tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Kukaan vastaajista ei ollut tyytymätön. Kaikki vastaajat arvioivat sähköisen hoitopolun sopivan IVF-hoitoon hyvin tai melko hyvin. Hoitopolun koettiin myös parantavan hoidon laatua.

Lisätietoa nopeasti ja helposti 

Vastaajat kokivat saavansa viesteihinsä nopean ja kattavan vastauksen. Toisaalta toivottiin, että olisi mahdollista kysyä vastausta myös kiireelliseen asiaan. Omapolun parhaimpina ominaisuuksina esille nousivat nopeus, helppous, selkeys ja lisätiedon saaminen. Vastaajat arvostivat erityisesti mahdollisuutta hoito-ohjeiden ja aikataulutietojen katsomiseen, raskaustestituloksen ilmoittamiseen, munasolukeräyksen tulosten näkemiseen sekä sähköiseen yhteydenottomahdollisuuteen. Haasteina käytössä olivat Omapolun alkuinfon ja käyttöohjeiden niukkuus, josta johtuen polulla eteneminen oli joskus hankalaa tai hetkellisesti estyi. Pankkitunnuksilla kirjautuminen palveluun takaa potilaille tietoturvatun palvelukanavan. 

– Vastaanotoilla saatu palaute on myös ollut pääsääntöisesti positiivista, kertoo lisääntymislääketieteen yksikön lääkäri Hanna Savolainen-Peltonen. Potilaat ovat olleet tyytyväisiä nopeaan ja aiempaa joustavampaan yhteydenottotapaan sekä mahdollisuuteen saada nopeammin tietoa hoidon etenemisestä, muun muassa munasolujen hedelmöittymisestä ja alkioiden määrästä. Joustava yhteydenottotapa ja potilaiden täyttämät, hoidon suunnittelun ja toteutuksen kannalta oleelliset, sähköiset kyselyt helpottavat myös ammattilaisten työtä ja vapauttavat aikaa potilastyöhön.​​

Mikä on Virtuaalisairaala? 

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on viiden suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin toteuttama yhteistyöhanke. Sen tarkoituksena on kehittää erikoissairaanhoidon palveluja hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Yhden kokonaisuuden muodostavat Omapolku-palvelukanavan digihoitopolut. Ne ovat hoitoyksikön tarjoamaan hoitoon kytkeytyviä sähköisiä palveluja, jotka sisältävät esimerkiksi potilasohjeita sekä turvallisen viestikanavan potilaan ja hoitavan yksikön välillä. Digihoitopolut avataan terveydenhuollon yksikössä lähetteen tai olemassa olevan hoitosuhteen perusteella.​​