Ajankohtainen

Etelä-Espoon neuvoloihin uusi toimintamalli - neuvolapoli yhdistää palvelut

Julkaistu 2.1.2017 15.00

Etelä-Espoon neuvoloihin uusi toimintamalli – Ison Omenan neuvolapoli yhdistää perusterveyden- ja sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut

Etelä-Espoon neuvoloissa alkaa vuoden 2017 alussa uuden kaksivuotisen toimintamallin kokeilu, jossa yhdistetään perusterveyden- ja sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Jorvin erikoislääkäri tulee työskentelemään Ison Omenan neuvolan tiloissa kolmena päivänä viikossa. Myös kätilö-diabeteshoitaja ja synnytyspelkoihin erikoistunut kätilö tulevat työskentelemään Iso Omenassa yhtenä päivänä viikossa. Kotipalvelu ja perhetyö kytketään vahvemmin raskaana olevan äidin neuvolasta saamiinsa palveluihin eli palvelupolkuun. 

 Kokeilu koskee noin 1 500 Etelä-Espoossa asuvaa raskaana olevaa äitiä, jotka asioivat Kaitaa-Soukkan, Kivenlahden, Nöykkiön, Saunalahden, Tapiolan ja Ison Omenan neuvoloissa.

 - Olemme nimenneet paikan Ison Omenan neuvolapoliksi, joka kertoo, että olemme yhdistäneet neuvolan ja Jorvissa saadut poliklinikkapalvelut samaan paikkaan. Neuvolapoli sijaitsee Ison Omenan neuvolan tiloissa palvelutorilla, joka monelle on varmaan jo tuttu, terveydenhuollon päällikkö Raija Vanhatalo Espoon kaupungilta kertoo.

Uudenlainen yhteistyö ja toimintaympäristö mahdollistavat konsultaation ja tietojen vaihdon sujuvasti ja nopeasti erikoissairaanhoidon sekä neuvoloiden terveydenhoitajien ja neuvolalääkärien välillä.

- Tavoitteena on, että lähetemäärät synnytyssairaalaan vähenevät, kun terveydenhoitajat ja neuvolalääkärit voivat tarvittaessa tarkistaa erikoislääkäriltä tarpeen lähetteille. Pystymme yhteistyönä ratkaisemaan asioita heti saman päivän aikana. Kokeilu on askel sote-uudistuksen suuntaan, jonka tavoitteena on sujuvoittaa yhteistyötä peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon välillä, hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander Hyksistä sanoo. Päällekkäiset työvaiheet jäävät pois.

Äidit pääsevät Ison Omenan neuvolapolin erikoislääkärinvastaanotolle lyhyellä varoitusajalla, mahdollisesti jo saman viikon aikana. Päivittäin varataan yksi päivystysaika, jolloin lääkärin vastaanotolle pääsee heti.

Ison Omenan neuvolapolilla hoidetaan aikaisemmin erikoissairaanhoitoon ohjatuista potilaista muun muassa raskausdiabeetikot, synnytyspelkopotilaat, ennenaikaiset supistelijat, sikiön liiallinen tai liian vähäinen kasvu ja kasvun seuranta, sekä epäily liiallisesta/ liian vähäisestä lapsivedestä sekä päivystykselliset lievät toksemiaepäilyt.

Jorvin äitiyspoliklinikalla puolestaan hoidetaan haasteelliset synnytyspelkopotilaat ja diabeetikot sekä mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitsevat äidit.

Kokeilun verrokkiryhmänä ovat Pohjois-Espoon odottavat äidit, jotka asioivat edelleen Jorvissa nykyisenlaisten palvelupolkujen mukaisesti.

Palvelupoluista eheitä

Kokeilun aikana asiakkaan palvelupolut eheytetään. Tarkoituksena on päivittää synnytyspelon, raskausdiabeteksen ja ylipainon sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten äitien palvelupolut monialaisena yhteistyönä. Ammattilaisten määrä yhden asiakkaan ja hänen perheensä hoidossa tullee vähenemään yhteistyön myötä.

Äidit pääsevät helposti myös laboratoriotutkimuksiin, sillä HUSLAB toimii Ison Omenan palvelutorilla.

 

Lisätietoa: 
Terveydenhuollon päällikkö Raija Vanhatalo, Espoon kaupunki, p. 046 877 2774

Hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander, Hyks, p. 050 427 1536