Om njursjukdomar

Försämrad njurfunktion kan orsakas av olika sjukdomar som påverkar njurarna eller urinvägarna. Ibland har sjukdomen sitt ursprung i njurarna och ibland är njurskadan kopplad till en annan sjukdom.