Om Njurhuset

​​Har du konstaterats ha eller misstänker du att du eller någon närstående har en njursjukdom? Njurhuset erbjuder mer information om sjukdomarna.

Vi vill erbjuda dig pålitl​ig information om njurhälsa och hoppas att vi kan svara på eventuella frågor som du kan tänkas ha.

Njurhusets webbplats har byggts upp av yrkesutbildade personer inom nefrologi vid Finlands universitetssjukhus tillsammans med patientorganisationer och patienter.

Du kan repetera informationen du fått på mottagningen och dela den med närstående. Njurhuset hjälper till att förutse frågor som rör sjukdomen och minska känslan av osäkerhet inför framtiden.

Vill du hjälpa oss? Om du vill ha information som du ännu inte hittar på Njurhusets sidor eller om du skulle vilja precisera något befintligt innehåll kan du skicka respons till oss med de blanketter som finns längst ner på sidorna.

njurtransplantat; njurtransplantation; dialysbehandling; akut njursvikt; kronisk njursvikt; njursjukdom; njursvikt

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2023