Vad behöver man tänka på om man finns på njurtransplantationslistan?

När man står på transplantationslistan måste man se till att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade och att alltid ha telefonen påslagen.

När man är sjuk eller vistas utomlands kan man naturligtvis inte stå på transplantationslistan.

Haitarin otsikkotaso2
Vara tillgänglig när du står på njurtransplantationslistan

En person som väntar på ett njurtransplantat ska alltid kunna nås snabbt per telefon. Det är bra att uppge kontaktuppgifter till både sig själv och den närmaste anhöriga. Eventuella ändringar ska genast anmälas till den egna behandlande enheten. Om man inte är anträffbar kan man gå miste om möjligheten att få en ny njure.

Du kommer tillfälligt att strykas från njurtransplantationslistan för den tid som din sjukdom varar

Om en patient på transplantationslistan plötsligt blir sjuk ska läkaren eller sjukskötaren informera transplantationsbyrån. Patienten tas tillfälligt bort från transplantationslistan så länge som till exempel en infektion med feber pågår eller medan man närmare utreder ett nytt symtom eller fynd. När patienten har tillfrisknat från den akuta sjukdomen återinförs hen på organtransplantationslistan. Ibland kan en allvarlig sjukdom eller kraftigt försämrat allmäntillstånd öka riskerna med en organtransplantation så pass mycket att det säkraste alternativet är att fortsätta kvalitativ dialysbehandling.

Utlandsresor och njurtransplantationslistan

Man ska alltid informera det egna sjukhuset om sina utlandsresor. Vanligtvis tas man tillfälligt bort från transplantationslistan undertiden för resan. Man bör också kontrollera med den behandlande läkaren att alla vaccinationer som behövs och andra förebyggande skyddsåtgärder är i sin ordning inför resan.

njurdonation; njurtransplantation; njurtransplantationslista

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2023