Njurtransplantationen

Den nya njuren placeras vid lilla bäckenet i nedre delen av buken. Dina egna njurar tas inte bort.

 
 

På operationsavdelningen gör operations- och anestesiskötarna de sista förberedelserna före narkosen. Patienten får en veninfart (dropp) och en urinkateter. Njurtransplantatet placeras i höftbensgropen i den nedre delen av bukhålan, strax ovanför ljumsken. Patientens egna njurar lämnas kvar. Operationen tar 2–3 timmar. Patienten får komma tillbaka till vårdavdelningen från uppvakningsrummet efter några timmar.

njurdonation; njurtransplantation; njurtransplantat; operation

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2023