Vad bör man tänka på om man står på njurtransplantationslistan?

När man står på transplantationslistan måste man se till att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade och att alltid ha på telefonen. När man är sjuk eller vistas utomlands kan man naturligtvis inte stå på listan.

​​​​

Kontaktuppgifter

En person som väntar på en njurtransplantation ska alltid kunna nås snabbt via telefon. Det är bra att uppge kontaktuppgifter till både sig själv och den närmaste anhöriga. Eventuella ändringar ska genast anmälas till den egna behandlande enheten. Om man inte är anträffbar kan man gå miste om möjligheten att få en en ny njure.

Sjukdomar

Om en patient på organtransplantationslistan blir akut sjuk ska den behandlande läkaren eller sjukskötaren underrätta organtransplantationsexpiditionen om saken. Patienten tas tillfälligt bort från transplantationslistan så länge till exempel en infektion med feber pågår eller medan man gör en närmare undersökning av ett nytt symtom eller fynd. När patienten har tillfrisknat från den akuta sjukdomen återinförs han eller hon på organtransplantationslistan. Ibland kan en allvarlig sjukdom eller kraftigt försämrat allmäntillstånd öka riskerna med en organtransplantation så pass mycket att det säkraste alternativet är att fortsätta kvalitativ dialysbehandling.

Utlandsresor

Man ska alltid informera det egna sjukhuset om sina utlandsresor. Vanligtvis tas man tillfälligt bort från transplantationslistan under ​tiden för resan. Man bör också kontrollera med den behandlan​de läkaren att alla vaccinationer som behövs och andra förebyggande skyddsåtgärder är i sin ordning inför resan.​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019