Kallelse till njurtransplantation

När man hittar en njure hos en hjärndöd donator som preliminärt passar en patient, tar organtransplantationsenheten genast kontakt med sjukhuset där patienten behandlas, som i sin tur kontaktar patienten.

​​​​​​​​​​

Samtalet kan komma när som helst på dygnet. Under samtalet får man vanligtvis svara på frågan om man just nu har någon infektion eller annan akut sjukdom som kan förhindra en operation. Man får inte äta eller dricka före operationen. Via telefon blir patienten anvisad att omgående söka sig till sitt behandlande sjukhus eller direkt till organtransplantationsenheten. Patienten bör åka iväg så snart som möjligt, enligt den tidigare upprättade resplanen.

Förberedelser inför operationen

När patienten kommer till organtransplantationsenheten blir han eller hon intervjuad av en sjukskötare. En läkare gör en preliminär bedömning av om patienten är i skick att bli opererad. Före operationen tar man laboratorieprover, EKG och lungröntgen. Ibland visar det sig att det inte går att genomföra njurtransplantationen. Proverna kanske visar att njuren trots allt inte är lämplig eller så uppenbaras något annat som förhindrar operationen. Som tur är sker sådant sällan.

Operationen

På operationsavdelningen gör operations- och anestesiskötaren de sista förberedelserna före narkosen. Patienten får en veninfart (dropp) och en urinkateter. Njurtransplantatet placeras i höftbensgropen i nedre delen av bukhålan, precis ovanför ljumsken. Patientens egna njurar lämnas kvar. Operationen tar 2–3 timmar. Patienten får komma tillbaka till vårdavdelningen från uppvakningsrummet efter några timmar.​


Föregående sida​​​


Uppdaterad  24.5.2019 12.30