Hur väljer man ut mottagaren till en njurtransplantation? Hur länge får man vänta på ett transplantat?

Utifrån blodgrupp och vävnadstyp söker man efter de lämpligaste mottagarna av en tillgänglig njure. I genomsnitt får man vänta i 1–1,5 år på en njure från en hjärndöd donator.

​​​​

Hur väljer man ut mottagaren till en njurtransplantation?

​Donatorns och mottagarens vävnadsöverensstämmelse måste vara så bra som möjligt och deras blodgrupper måste passa ihop. Utifrån blodgrupp och vävnadstyp söker man först efter de lämpligaste mottagarna av en tillgänglig njure från en hjärndöd donator. Dessa personer får göra ett direkt antiglobulintest, dvs. ett korstest, som måste visa ett negativt resultat. Bland de som får ett negativt resultat väljer man ut den patient som väntat längst på ett transplantat.

Hur länge får man vänta på ett transplantat?

I genomsnitt får man vänta i 1–1,5 år på en njure från en hjärndöd donator. Den vanligaste orsaken till att väntetiden blir lång är immunisering, dvs. att patienten har rikliga mängder antikroppar mot vita blodkroppar, vilket gör det svårare att hitta ett lämpligt transplantat. Antikropparna orsakar ett positivt direkt antiglobulintest, dvs. korstest. När så är fallet kommer antikropparna snabbt att stöta bort tr​ansplantatet om man gör en njurtransplantation. Dessa antikroppar kan uppstå till exempel på grund av en tidigare organtransplantation, graviditeter eller blodtransfusioner.​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019