Njurtransplantation från organtransplantationslistan

I Finland genomförs ca 250 njurtransplantationer varje år. Alla transplantationer görs i Helsingfors. Vuxna patienter behandlas på avdelning K5A på HUCS Mejlans triangelsjukhus, medan barn och unga behandlas på Barnkliniken. Oftast får man en njure från en okänd hjärndöd donator, men även en frisk myndig person kan donera sin ena njure till en närstående.

Om man inte hittar en lämplig levande donator kan man få en njure från en hjärndöd donator via väntelistan för njurtransplantation. Den avlidna donatorns personuppgifter är sekretessbelagda och ingen information om donatorn lämnas ut till dem som tar emot organen. Organtransplantationskirurgerna och organtransplantationskoordinatorerna på Transplantationsexpeditionen vid HUCS sköter alla ärenden som rör organdonation från avlidna.

pic Hur väljer man ut mottagaren till en njurtransplantation? Hur länge får man vänta på ett njurtransplantat?

Utifrån blodgrupp och vävnadstyp söker man efter de lämpligaste mottagarna av en tillgänglig njure. I genomsnitt får man vänta i 1–1,5 år på en njure från en hjärndöd donator.

pic Vad bör man tänka på om man står på njurtransplantationslistan?

En person som står på njurtransplantationslistan måste alltid kunna nås och ska vara frisk vid transplantationstillfället.

pic Kallelse till njurtransplantation

När man hittar en njure hos en hjärndöd donator som preliminärt passar en patient, tar organtransplantationsenheten genast kontakt med sjukhuset där patienten behandlas, som i sin tur kontaktar patienten.