Vilka är fördelarna med en transplantation från en levande donator? Passar jag som donator?

Transplantationen av en njure från en levande donator innebär vissa fördelar. Donatorkandidatens fysiska och psykiska hälsa undersöks när man utreder personens lämplighet som njurdonator.

​​​​Fördelarna med en njurtransplantation från en levande donator

​​​
  • En njure från en levande donator fungerar sannolikt längre än en njure från en hjärndöd donator.
  • Operationen genomförs på en i förväg överenskommen tidpunkt.
  • Ibland kan dialys undvikas helt eller bli mycket kortvarig.

Passar jag som njurdonator?

Donatorn får inte ha vissa primära sjukdomar, t.ex. tidigare insjuknande i cancer, hjärtsjukdomar eller diabetes. Donatorkandidaten får genomgå en allmän klinisk läkarundersökning, blod- och urinprover, lungröntgen och EKG samt en utredning av njurarnas uppbyggnad och funktion med bilddiagnostik och isotopundersökningar. En psykiater bedömer donatorkandidatens psykiska helhetstillstånd. Dessutom undersöks histokompatibiliteten, dvs. vävnadsöverensstämmelsen mellan donatorn och mottagaren, med blodprov. Om det finns antikroppar mot donatorns vävnadstyper i mottagarens krop​p kan dessa orsaka ett positivt direkt antiglobulintest (DAT), dvs. positivt korstest. När så är fallet kommer antikropparna snabbt att stöta bort transplantatet om man gör en njurtransplantation. Därf​ör är ett positivt korstest en kontraindikation för njurtransplantation. Om undersökningarna visar att det finns problem kan personen inte vara njurdonator även om han eller hon vill.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019