Hur för man njurdonation på tal? Hur lång tid tar det att få ett njurtransplantat från en levande donator?

Det finns flera sätt att ta upp njurdonation till diskussion. En operationstid kan bokas när det har konstaterats att både mottagaren och donatorn är lämpliga för operationen.

​Hur tar man upp njurdonation till diskussion?

​​​​

Dina närstående kanske inte vet att din sjukdom inte går att bota, men att en njurtransplantation skulle ge dig möjlighet att helt eller delvis slippa dialysbehandling. Var ska du börja? Ta reda på fakta om din sjukdom och dina möjligheter att göra en njurtransplantation och berätta för personer i din närhet. Ibland kan familjemedlemmar på eget initiativ erbjuda sig att vara donator. Bara tanken på att be en närstående att donera en njure till dig kan kännas skrämmande.

Är du rädd att donatorns hälsa ska försämras?

Donatorkandidaten får genomgå en noggrann hälsoundersökning innan han eller hon godkänns som donator. En njurtransplantation är förenad med risker, men de är ganska små. En organtransplantation brukar vara en positiv upplevelse för både donatorn och mottagaren. De som donerat en njure säger oftast att de även i efterhand skulle göra likadant.

Har du svårt att be om hjälp?

Det kan kännas skrämmande att be om hjälp, men du kommer långt bara genom att berätta om din situation. Det öppnar upp för ett samtal. Många av dina närstående kanske inte känner till din sjukdom eller att njurtransplantation från en levande donator ens är möjligt. Om du är öppen och pratar om saken med dem, kanske någon rentav frågar om han eller hon kan hjälpa dig. Om någon av dina närstående har erbjudit sig att vara donator men av någon anledning inte är lämplig, kan du berätta detta för andra möjliga donatorer och får ett utmärkt tillfälle att diskutera frågan.

Är du rädd att få ett negativt svar?

​Om du ber en närstående att överväga njurdonation och får ett negativt svar, kan besvikelsen vara stor. Kom ihåg att din närstående kan ha många anledningar till varför han eller hon inte ställer upp som donator, kanske på grund av sin livssituation eller rädslor. Troligtvis har det inget att göra med er relation och beslutet betyder inte att din närstående inte älskar dig eller inte bryr sig om vad som händer med dig. Det kan också vara svårt att hantera att någon ställer upp som donator. Tanken att personen är beredd att ge sin ena njure till just dig kan vara omtumlande. Ta erbjudandet på allvar och var tacksam över det. Även om det visar sig att personen trots allt inte lämpar sig som donator kan du ändå vara glad och tacksam över att han eller hon hade varit beredd att hjälpa dig.​​

Hur länge måste man vänta på att få ett njurtransplantat från en levande donator?

En njurtransplantation från en levande donator är en planerad operation. Väntetiden kan variera från några veckor till flera månader. När alla nödvändiga undersökningar av mottagaren och donatorn är genomförda skickas resultaten för ​bedömning till organtransplantationsenheten. Först när det har konstaterats att både mottagaren och donatorn är lämpliga för operationen kan en operationstid bokas.​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019