Njurtransplantation från en levande donator

​​​​​​

​En njurdonation grundar sig alltid på frivillighet och att donatorn har en stark önskan att donera sitt organ. Njurdonatorn kan vara en anhörig till patienten, ofta en syster eller bror, mor eller far. Även en make eller maka eller någon annan närstående kan komma ifråga som donator. Njurdonatorn ska vara myndig och frisk och får inte ha några långvariga sjukdomar eller genomgå långvariga läkemedelsbehandlingar. Njurarnas uppby​ggnad och funktion ska vara normala. Huruvida donatorkandidaten lämpar sig för njurdonation utreds på sjukhuset i den egna regionen. Om du överväger att donera en njure till en närstående ska du kontakta njurläkaren på ditt centralsjukhus.

pic Vilka är fördelarna med en transplantation från en levande donator? Passar jag som donator?

Transplantationen av en njure från en levande donator innebär vissa fördelar. Donatorkandidatens fysiska och psykiska hälsa undersöks när man utreder personens lämplighet som njurdonator.​

pic Hur för man njurdonation på tal? Hur lång tid tar det att få ett njurtransplantat från en levande donator?

Det finns flera sätt att föra njurdonation på tal. En operationstid kan bokas när det har konstaterats att både mottagaren och donatorn är lämpliga för operationen.​

 

Läs mer:

Dialysenheter i Finland inom​ sjukvårdsdistrikt​et (Njur- och leverförbundet, på finska)