Sexualliv och möjligheten att få barn

Sexuallivet är en privat angelägenhet och uppmärksammas därför inte så mycket i samband med behandlingen av sjukdomar. Du bör ta upp eventuella problem med sin läkare. Det bör gå minst 1–2 år från transplantationen innan du blir gravid.

​​​​​

Hur påverkar njursjukdomen sexuallivet?

Efter en njurtransplantation brukar sexuallivet förbättras, men sjukdomar, läkemedel och begränsningar i funktionsförmågan påverkar på olika sätt sexualiteten och förmågan att uttrycka den. Sexuallivet är en privat angelägenhet och uppmärksammas därför inte så mycket i samband med behandlingen av sjukdomar. Till exempel är impotens ett vanligt problem som kan ha många orsaker. Du bör alltid ta upp eventuella problem med sin läkare. Ett normalt sexualliv skadar inte njurtransplantatet, men du bör skydda sig mot könssjukdomar på normalt sätt.

Kan jag få barn efter en njurtransplantation?

För kvinnor i fertil ålder uteblir mensen i regel under dialysbehandlingen, men brukar komma tillbaka när njurfunktionen förbättras efter en njurtransplantation. Möjligheten att bli gravid är oftast större efter en njurtransplantation än under dialysbehandling.

Det bör gå minst 1–2 år från transplantationen innan en eventuell graviditet. Under denna tid ska du använda ett tillförlitligt preventivmedel. Lämpliga preventivmedel är spiral, hormonimplantat och p-piller. Användningen av kondom som enda preventivmedel rekommenderas inte, men den är ett viktigt skydd mot könssjukdomar.

Kvinnor som fått ett njurtransplantat ska rådgöra med den behandlande nefrologen och en gynekolog redan innan de börjar planera en graviditet. När man planerar en graviditet ska njurtransplantatets funktion och blodtrycket vara normalt och man får inte ha riklig proteinutsöndring i urinen. En del läkemedel är skadliga för foster och därför behöver man oftast göra ändringar i behandlingen​ med immundämpan​de läkemedel innan det är säkert att planera en graviditet.​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019