Rehabilitering, arbete och fritid

Målet är att man ska återgå till ett normalt liv efter transplantationen. Det finns dock vissa saker man bör tänka på.

Rehabilitering och arbete

Efter en organtransplantation är målet att man ska återgå till ett normalt liv. Många kan börja arbeta igen ca 3 månader efter organtransplantationen, vissa rentav tidigare. Återgången till arbetet beror på yrket, den aktuella arbetssituationen och det eventuella behovet av utbildning och rehabilitering. Man kan diskutera sin ekonomiska situation eller möjligheten till yrkesinriktad rehabilitering med socialarbetaren. Njur- och leverförbundet ordnar anpassningskurser.

Fritid

Sällskapsdjur

Vissa infektionssjukdomar kan överföras från djur till människor. En av de farligaste är toxoplasmos, som sprids via avföringen från katter. Hantera inte kattavföring utan skyddshandskar. Bett och rivsår från katter och hundar kan leda till en allvarlig infektion, som alltid måste behandlas med antibiotika. Låt inte ett djur slicka på dina sår eller slemhinnor. Skaffa inte nya sällskapsdjur direkt efter njurtransplantationen. Se till att hålla en god handhygien efter att du har varit i kontakt med sällskapsdjur.

Är du intresserad av trädgårdsskötsel?

Det finns alltid en infektionsrisk när man arbetar med jord. Använd skyddshandskar när du arbetar i trädgården eller byter jord i krukväxter. Var även försiktig när du utför något extra smutsigt arbete som att plantera växter. En frisk hud är det bästa skyddet mot infektioner.

Utlandsresor

Rådfråga läkaren innan du gör en längre utlandsresa. Oftast finns det inget som hindrar resan, bara det har gått tillräckligt lång tid sedan njurtransplantationen (minst 6 månader). Du bör ändå helst undvika resmål med dåliga sanitära förhållanden, förorenat vatten eller ohygienisk matlagning. Var extra noggrann med vad du äter och dricker för att undvika magsjuka. Ta med så pass mycket läkemedel att de räcker hela semestern och förvara reservläkemedel i handbagaget.

Inför resan kan läkaren skriva ett intyg om den nödvändiga läkemedelsbehandlingen. Vid behov kan intyget visas upp för till exempel sjukhuspersonal eller tulltjänstemän. Ta i förväg reda på var du kan få hjälp om du blir sjuk under utlandsresan.

Skydd mot solen

Immundämpande läkemedel ökar risken för hudcancer och därför bör du undvika att sola. När du vistas i solen bör du skydda huden med kläder och hatt och smörja in dig med solkräm med minst 50 i solskyddsfaktor. Kontakta läkaren om en hudförändring, vårta eller leverfläck växer, ändrar form eller färg, krymper eller blöder. Undersök huden regelbundet.

Vaccinationer

Kontrollera även nödvändiga vaccinationer innan du reser utomlands.

 

Kyllä

Uppdaterad  25.6.2019