Läkemedelsbehandling är en del av livet

Det är viktigt att man tar de immunhämmande läkemedlen, men också att man har sitt blodtryck, kolesterol och blodsocker under kontroll. Läkemedlen hjälper endast om man faktiskt tar dem och därför är det viktigaste för hälsan att behandlingen genomförs på rätt sätt.

​Vad ska jag göra om jag glömt att ta mina läkemedel?

Om du ska ta ett immunhämmande läkemedel en gång per dag och upptäcker att du glömt det mindre än 12 timmar före nästa dos, lönar det sig inte att ta den bortglömda dosen. Om du upptäcker att du glömt läkemedlet mer än 12 timmar före nästa dos, ska du genast ta den bortglömda dosen. Om du ska ta ett immunhämmande läkemedel två gånger per dag och upptäcker att du glömt det

mindre än 2 timmar senare än du skulle ha tagit läkemedlettar du en normal dos direkt och följande dos som vanligt
2–6 timmar senare än du skulle ha tagit läkemedlettar du hälften av den normala dosen direkt och följande dos som vanligt
mer än 6 timmar senare än du skulle ha tagit läkemedletska du inte ta den bortglömda dosen, utan ta följande dos ett par timmar tidigare och återgå till den vanliga tidtabellen följande dag.

Du ska aldrig ta dubbel dos av ett immunhämmande läkemedel!

Om du glömmer två doser efter varandra bör du kontakta den behandlande läkaren.

Vad ska jag göra om får magsjuka?

Om du har kräkts inom en halvtimme efter intaget av läkemedel har läkemedlen troligtvis inte hunnit tas upp av kroppen och du kan ta dem igen. Om du har fått behålla läkemedlen i mer än en halvtimme behöver du inte ta en ny dos. Om du har diarré är det viktigt att du dricker tillräckligt. Om magsjukan drar ut på tiden måste du kontakta läkaren.

Prata med läkaren om du har svårt att följa läkemedelsbehandlingen

Även om en bortglömd läkemedelsdos inte orsakar omedelbara symtom kan avstötning utvecklas gradvis. Prata med läkaren om du har svårt att följa läkemedelsbehandlingen. Det är viktigt att du själv har kännedom om dina läkemedel och vet när de behöver förnyas. Du kan kontrollera receptens giltighetstid på webbplatsen Mina Kanta-tjänster.

På annat håll i Hälsobyn

Du kan kontrollera receptens giltighetstid på webbplatsen Mina Kanta-tjänster. Mer information finns på finska på sidan om Mina Kanta-tjänster i huset för operationspatienter.

 

Kyllä

Uppdaterad  11.6.2019