Hur ska jag sköta mitt njurtransplantat?

​Efter njurtransplantationen bör du ta temperaturen, mäta blodtrycket och väga dig dagligen en tid efter att du har blivit utskriven från sjukhuset. Du bör också göra dessa mätningar om du mår dåligt och tänker ringa till sjukhuset. För diabetiker är det viktigt att kontrollera sockerbalansen ofta, särskilt när kortisondosen är hög. God handhygien är ett effektivt sätt att förhindra spridningen av sjukdomsalstrare.

pic Läkemedelsbehandling är en del av livet

Det är viktigt att man tar de immunhämmande läkemedlen, men också att man har sitt blodtryck, kolesterol och blodsocker under kontroll. De läkemedel som man faktiskt tar är de enda som hjälper. Det viktigaste för hälsan är därför att behandlingen genomförs på rätt sätt.

pic Rätt kost och försiktighet med alkohol

För dem som lever med ett njurtransplantat är det mycket viktigt att ha sunda matvanor och att vara försiktig med alkohol.

pic Återhämtning med motion och rökavvänjning

Motion stärker kroppen så att den klarar av belastningen från läkemedelsbehandlingen, infektioner och eventuella andra komplikationer. Det bästa man kan göra för sin hälsa är att sluta röka för gott.

pic Tandvård

Det mycket viktigt att njurtransplantationspatienter sköter sina tänder noggrant varje dag. Vissa läkemedel kan främja uppkomsten av hål i tänderna och tandköttsinflammation och öka risken för slemhinnesjukdomar i munnen.

pic Rehabilitering, arbete och fritid

Målet är att man ska återgå till ett normalt liv efter transplantationen. Det finns dock vissa saker man bör tänka på.

pic Sexualliv och möjligheten att få barn

Sexuallivet är en privat angelägenhet och uppmärksammas därför inte så mycket i samband med behandlingen av sjukdomar. Man bör ta upp eventuella problem med sin läkare. Det bör gå minst 1–2 år från transplantationen innan man blir gravid.