Undersökningarna före njurtransplantationen och de vanligaste hindren för njurtransplantation

Med undersökningarna före njurtransplantationen utreder man om det är möjligt att genomföra transplantationen.

​​​Undersökninga​​rna före njurtransplantationen

Innan man blir upptagen på listan för njurtransplantation får man genomgå flera undersökningar för att säkerställa att en transplantation är tekniskt möjlig och att kroppen tål påfrestningen från operationen och eftervården.

  • Blodprover tas för att utesluta kroniska inflammationer.
  • Blodproverna ger även information om blodgruppen, vävnadstypen och antikroppar mot vita blodkroppar.
  • Bildundersökningar utförs för att utesluta tumörer.
  • Eventuella infektionshärdar i tänderna behandlas.
  • Undersökningar görs av hjärtats och blodkärlens status.

När som helst i undersökningen kan det framkomma problem som fördröjer eller förhindrar njurtransplantationen.

De vanligaste hindren​​ för njurtransplantation

Njurtransplantation kan förhindras av – en nyligen upptäckt eller aktiv cancersjukdom eller kronisk inflammation, eftersom behandlingen med immundämpande läkemedel efter transplantationen kan förvärra dessa sjukdomar – svår arterioskleros i blodkärlen i bäcken eller nedre extremiteter, vilket gör att operationen inte är tekniskt möjlig – kraftig övervikt, eftersom övervikt avsevärt ökar riskerna i samband med operationen – för dåligt allmäntillstånd för att klara operationen och livslång behandling med immundämpande läkemedel.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019