För vem passar njurtransplantation? Vad kan du göra själv medan du väntar på transplantation?

Patientens hälsotillstånd och allmäntillstånd avgör om en njurtransplantation är lämplig. Sunda levnadsvanor lönar sig även medan man väntar på att få en njure.

​​​​

För vem passar njurtra​nsplantation?

Det råder ständigt brist på njurtransplantat och det finns fler patienter som behöver en ny njure än det finns donatorer. Njurtransplantation kan genomföras om

  • patientens övriga hälsotillstånd är tillräckligt bra för att klara av den påfrestning som narkosen och operationen innebär
  • patientens hälsotillstånd klarar av biverkningarna av den livslånga behandlingen med immundämpande läkemedel som krävs efter en njurtransplantation, och om patienten följer läkarens och den övriga vårdpersonalens anvisningar och råd och förbinder sig till daglig läkemedelsbehandling resten av livet.

Det finns ingen åldersgräns för njurtransplantation; patientens hälsotillstånd och allmäntillstånd avgör om en njurtransplantation är lämplig. Med stigande ålder blir dock riskerna med operationen ofta för stora och det kan bli för jobbigt att återhämta sig från operationen. Om en patient har många sjukdomar och medicinska problem kan långvarig dialysbehandling vara ett bättre alternativ än organtransplantation.

Vad kan du göra själv medan du väntar på transplantation?

Alla gynnas av sunda levnadsvanor. Du bör sköta ditt allmäntillstånd genom att motionera lagom mycket, men det är också viktigt att vila. Infektionsrisken minskar om du tar hand om din hud och dina tänder. Du bör följa kostråden för njurpatienter, eftersom kosten har stor betydelse för hur njursjukdomen framskrider och för kontrollen över symtomen. Efter njurtransplantationen behöver du inte längre följa alla kostbegränsningar. Du bör sluta röka senast i detta skede!

Lämplig kost

Dålig näringsstatus försämrar allmäntillståndet och muskelkonditionen. För att undvika undernäring är det viktigt att du följer läkarens och näringsterapeutens anvisningar noga. När man har inlett dialysbehandling ska kosten innehålla rikligt med äggviteämnen (proteiner), till exempel kött, fisk och ägg.

Övervikt är inte heller bra och för den som väntar på operation kan det vara direkt skadligt. En person med betydande övervikt får inte genomgå en organtransplantation innan han eller hon har gått ner i vikt. Kraftig viktminskning bör dock undvikas eftersom det kan leda till brist på viktiga näringsämnen.

Betydelsen av god muskelkondition

Efter operationen har du stor nytta av gott allmäntillstånd och muskelstyrka, och därför bör du förbättra din kondition genom att motionera regelbundet. Då är det enklare för dig att komma upp ur sängen och röra på dig efter operationen, vilket minskar risken för bland annat blodproppar och lunginflammation. Motion är också bra för skelettet och förebygger benskörhet. Tack vare motion återhämtar du dig också snabbare när du har blivit utskriven från sjukhuset.

God muskelkondition har extra stor betydelse i samband med en njurtransplantation eftersom muskelsvaghet är en av biverkningarna av kortison (ett läkemedel som används efter njurtransplantationen och som försvagar kroppens immunförsvar).

Om du röker bör du sluta med det senast före njurtransplantationen

Såren läker bättre, blodcirkulationen och allmäntillståndet ökar och du återhämtar dig snabbare från operationen om du inte röker. På lång sikt minskar även risken för att du får hjärt- och kärlsjukdomar och cancer om du slutar röka.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019