Före njurtransplantationen

Njurtransplantation är en bra behandlingsform för njursjukdomar. ​ ​​​​

I Finland har njurtransplantation varit en etablerad behandlingsform för kronisk njursjukdom sedan 1960-talet. Alla organtransplantationer utförs på Helsingfors universitets centralsjukhus, dvs. HUCS. En lyckad transplantation gör att patienten slipper dialysbehandling och förbättrar oftast patientens livskvalitet.


pic Undersökningar före en njurtransplantation och de vanligaste hindren för njurtransplantation

Med undersökningarna före njurtransplantationen utreder man om det är möjligt att genomföra transplantationen.

pic För vem passar njurtransplantation? Vad kan du göra själv medan du väntar på transpla​ntation?

Patientens hälsotillstånd och allmäntillstånd avgör om en njurtransplantation är lämplig. Sunda levnadsvanor lönar sig även medan man väntar på att få en njure.