Vem ska jag vända mig till om jag får problem?

Det är viktigt att du kontaktar enheten som ansvarar för din vård och behandling om du får problem med njurtransplantatet och skötseln av det.

​​​​​

Om det uppstå problem de första månaderna efter njurtransplantationen bör du först kontakta njurpolikliniken på ditt sjukhus eller organtransplantationsavdelningen vid HUCS, som vid behov hänvisar dig vidare till rätt instans. Om du tvingas ringa till nödcentralen eller söka dig till jouren på hälsovårdscentralen eller sjukhuset är det mycket viktigt att du nämner den nyligen genomförda organtransplantationen.

När det har gått över ett år sedan organtransplantationen sköter njurpolikliniken på det egna sjukhuset allt som rör njursjukdomen och behandlingen av den. Andra hälsoproblem behandlas i regel av hälsovårdscentralen eller företagshälsovården.​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019