Andra vanliga problem efter en njurtransplantation

Problemen efter en njurtransplantation är oftast biverkningar av de immunhämmande läkemedlen, men de är i allmänhet enkla att behandla.

​​​​​

Sockersjuka dvs. diabetes

Behandlingen av diabetes brukar behöva intensifieras efter en njurtransplantation. Insulinets verkningstid förkortas när njurtransplantatet börjar fungera och insulinbehovet stiger i och med att kortsinbehandlingen och aptiten ökar. Man måste mäta blodsockret ofta och anpassa doserna efter den aktuella situationen. Det är bra att tillsammans med diabetesskötaren och läkaren gå igenom vilka insulindoser man behöver, framför allt direkt i början efter njurtransplantationen.

Diabetes kan bryta ut efter en
njurtransplantation

Efter en njurtransplantation ökar insulinbehovet även hos patienter som inte har diabe​tes, vilket främst beror på kortisonbehandlingen. Om man har en nedsatt sockertolerans redan innan njurtransplantationen och ökar i vikt efter den, kan man få diabetes och behöva insulin eller läkemedel i tablettform. De första månaderna efter transplantationen minskas kortisondoserna och då brukar man även kunna dra ned på eller helt sluta med diabetesläkemedlen.

Viktökning

Kortisonbehandling ökar aptiten och efter en njurtransplantation kan vikten öka. För att hålla vikten är det extra viktigt att man undviker söta drycker med hög sockerhalt. Övervikt är en stor riskfaktor för diabetes. Hälsosam kost och regelbunden motion hjälper till att hålla vikten och blodsockret i schack.

Magsår

Läkemedelsbehandlingen efter en njurtransplantation ökar risken för slemhinneinflammation i magen och matstrupen. Det rekommenderas att man tar läkemedel som minskar utsöndringen av magsyra de första månaderna efter en njurtransplantation.

Hjärt- och kärlsjuk​domar

Många personer med njursjukdom tar blodtrycksmediciner redan innan njurtransplantationen. Oftast måste man fortsätta med blodtrycksmedicinerna även efter transplantationen, eftersom de immunhämmande läkemedlen höjer blodtrycket. Njursjukdomar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, i synnerhet genom åderförkalkning. För att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar är det viktigt att man har blodtryck, diabetes och fettvärden under kontroll, motionerar regelbundet och äter hälsosamt. Rökn​ing är en anmärkningsvärt stor riskfaktor för kärlsjukdomar och därför är det viktigt att sluta röka redan innan en njurtransplantation.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019