Andra hälsokomplikationer

På lång sikt kan njurtransplantation ge komplikationer, som det är bra att vara medveten om.

​​​​

Osteoporos

Osteoporos, dvs. benskörhet, ökar risken för frakturer. Det finns många faktorer som bidrar till osteoporos, till exempel överfunktion i bisköldkörtlarna, för lite motion, rökning och kortisonbehandling. De viktigaste förebyggande åtgärderna är att motionera varje dag och att sluta röka. Den primära behandlingen är ett tillräckligt intag av vitamin D och kalcium. Osteoporos kan även behandlas med andra läkemedel.

Gikt

Gikt är ett ganska vanligt problem hos personer som har en njursjukdom eller som har genomgått en njurtransplantation, eftersom de har nedsatt förmåga att utsöndra urinsyra via njurarna. Gikt ger upphov till en mycket smärtsam ledinflammation. Gikt behandlas i första hand med kostbehandling och vid behov kan man ta förebyggande läkemedel som sänker halten av urinsyra. Antiinflammatoriska läkemedel är förbjudna för njurtransplantationspatienter och därför behandlas en giktattack vanligen med kortison.

Elakartade tumörer

Immundämpande läkemedel försvagar kroppens försvarsmekanismer och ökar därmed risken för olika slags elakartade tumörer. Elakartade hudtumörer är vanligast och därför är det väldigt viktigt att man skyddar huden mot solen. Hos rökare är det även vanligt med cancer i läpparna, tungan, halsen och lungorna. Det bästa är att man slutar röka redan före njurtransplantationen. Njurtransplantationspatienter har också ökad risk för att drabbas av cancer i sina egna njurar och därför gör man ultraljudsundersökningar med jämna mellanrum.

Även om njurtransplantatet fungerar problemfritt måste man gå på regelbundna uppföljningar hos nefrologen. Under besöket kontrollerar läkaren om det fi​nns symtom eller fynd som behöver undersökas ytterligare. Efter en organtransplantation är det dessutom extra viktigt att man deltar i allmän cancerscreening (cellprov och mammografi).​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019