Leva länge med njurtransplantat

​​​​​

Efter njurtransplantationen följer man upp transplantatets funktion med blodprov och läkarbesök, till en början några gånger i veckan och därefter mer sällan. Besöksfrekvensen beror på njurtransplantatets funktion och framför allt på njurpatientens allmäntillstånd. Om njurtransplantatet fungerar väl behöver patienten oftast bara besöka läkaren några gånger per år efter det första året, och när det har gått fem år sedan transplantationen kan det räcka med uppföljning två gånger per år.

pic Nedsatt njurfunktion under den fortsatta uppföljningen

Åren efter njurtransplantationen kan njurfunktionen försämras. Ingen kan dock förutspå hur länge den nya njuren kommer att fungera.

pic Andra hä​lsokomplikationer

Njurtransplantationen kan ge upphov till komplikationer, som det är bra att vara medveten om.​