Utskrivning efter njurtransplantationen

Att ta emot ett njurtransplantat innebär en stor förändring som påverkar livet på många olika sätt. Den psykiska och fysiska återhämtningen tar sin tid.

​​​​​​​​

Den psykiska anpassningen till njurtransplantation

En njurtransplantation förbättrar ofta både den fysiska och psykiska hälsan. Det är dock fråga om en stor livsförändring och därför är det naturligt att den också påverkar sinnesstämningen. Till exempel är det ganska vanligt att man känner sig nedstämd. Även den fysiska återhämtningen efter operationen är individuell. De immundämpande läkemedlen kan ibland ha biverkningar, som förstärker känslorna den första tiden efter transplantationen.
Det är viktigt att du berättar om eventuella psykiska reaktioner för vårdpersonalen eller läkaren och dina närstående. Stöd från närstående eller sjukhusets vårdpersonal räcker ofta som behandling, men om det behövs kan du få träffa sjukhusprästen eller en psykiatrisk sjukskötare.

Från operation till utskrivning

Avdelningsvården på avdelning 5A på Triangelsjukhuset varar vanligtvis i 1–3 veckor, men kan också ta längre tid beroende på återhämtningen och njurtransplantatets funktion. Utskrivningen sker i regel via ditt centralsjukhus.

Njurtransplantatets funktion följs upp med blodprov och läkarbesök, inledningsvis några gånger i veckan och därefter mer sällan. Vid läkarbesöket kan du alltid ställa frågor och berätta om eventuella problem.

Njurtransplantationspatientens sociala trygghet

Resan till transplantationsoperationen sker med taxi eller flygplan, beroende på hur du snabbast tar dig till Helsingfors. Taxiresan bokas via beställningscentralen i den egna regionen. Om årssjälvrisken ännu inte har överskridits betalar du en självriskandel för resan. Om resan sker med flyg betalar du resan själv och ansöker sedan i efterhand om ersättning hos FPA med blanketten Reseersättning SV 4r. Utifrån ansökan beslutar FPA om du beviljas ersättning.

Efter utskrivningen skriver din läkare på centralsjukhuset ett sjukintyg och ett intyg till FPA om att de immundämpande läkemedlen berättigar till specialersättning. Specialersättningen för immundämpande läkemedel är 100 procent. En njurtransplantation räknas som ett förändrat förhållande som ska anmälas till FPA. Njurtransplantationen kan påverka rätten att få till exempel handikappförmån.

I frågor som rör social trygghet kan du få hjälp av sjukhusets socialarbetare. Socialarbetaren kan också hjälpa dig att undersöka dina möjligheter att fortsätta studera eller arbeta efter organtransplantationen. Du kan också få stöd från till exempel FPA eller arbetspensionsanstalten.

På annat håll i Hälsobyn

Om du är ung och inte vet vad du ska göra i framtiden eller om du har ​ekonomiska problem på grund av din sjukdom, kan du läsa guiden "Mitt Framtid" på finska i Ungdomshuset.​

 

Kyllä

Uppdaterad  25.6.2019