De första dagarna på sjukhuset efter njurtransplantationen

Efter operationen övervakar man patientens hälsotillstånd noga och gör nödvändiga undersökningar för att ta reda på hur transplantatet har börjat fungera och att det inte stöts bort.

​​​​​

Uppföljning av njurtransplantatets funktion

Njurtransplantatets funktion följs upp med mätningar av kreatininvärdet i blodet och urinmängderna. I ungefär en fjärdedel av fallen börjar transplantatet inte fungera direkt, utan man får fortsätta dialysbehandlingen efter transplantationen. Ibland tar det flera dagar eller rentav veckor innan funktionen kommer igång. Sådan fördröjd funktionsstart beror oftast på att transplantatet har skadats under förvaringen. Skadan läker med tiden.

Smärtlindring och skötsel av operationssåret

Målet med smärtlindringen efter operationen är att patienten ska kunna ta sig upp ur sängen och röra sig utan stort obehag. Patienten får hjälp att ta sig upp ur sängen redan på operationsdagen eller senast dagen därpå, eftersom rörelse får igång tarmfunktionen snabbare och påskyndar återhämtningen från operationen. Numera använder man ofta självupplösande stygn när man syr ihop såret. Icke-självupplösande stygn tas bort 14–21 dygn efter operationen.

Urinproduktionen efter transplantationen

För att njurtransplantatet ska fungera är det viktigt att dricka mycket. Före njurtransplantationen kan urinblåsan ha varit oanvänd i flera år och plötsliga stora urinmängder efter transplantationen sätter urinblåsan på prov. Efter operationen kan urinen vara blodblandad och blåsan klarar inte av att bli uttöjd. De första 2–5 dygnen efter operationen har man en urinkateter varvid urinen samlas upp i en påse. När katetern har tagits bort kan man behöva urinera väldigt ofta, eftersom urinblåsan inte töjer ut sig tillräckligt ännu. Vanligtvis återgår dock urinutsöndringen till det normala ganska snart.

Uppföljning​ med ultraljud

Njurtransplantatets struktur och blodcirkulation följs upp med ultraljud. Ultraljudsundersökningen är en smärtfri rutinåtgärd som görs åtminstone en gång på röntgenavdelningen dagen efter operationen. Undersökningen avslöjar eventuella vätskeansamlingar kring njuren (blod, lymfvätska) och om något förhindrar urinens väg till urinblåsan. Ibland kan man beh​öva tömma en vätskeansamling under ultraljudsvägledning. Om det finns misstanke om avstötning måste man ta ett vävnadsprov, en s.k. biopsi, från njuren under ultraljudsvägledningen.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019