Vanliga frågor

Vilka symtom uppkommer vid kronisk njursjukdom?

En lindrig njursjukdom orsakar vanligen inga symtom. Typiska symtom vid svår njursjukdom är trötthet och nedsatt prestationsförmåga. Sendrag och hudklåda kan också förekomma.

Aptitlöshet, illamående och viktminskning är sena symtom vid njursjukdom. Då är inledning av dialysbehandling redan nära förestående.

Hur vet jag om min njursjukdom har förvärrats?

Njursjukdomens fortskridning observeras genom mätning av kreatininvärdet i blodprov. Ett kreatininvärde som har stigit från den tidigare nivån tyder vanligen på att njursjukdomen har förvärrats.

Hur kan jag själv påverka att jag inte hamnar i dialysbehandling?

Det lönar sig att följa de läkemedelsordinationer och kostrekommendationer som läkare, sjukskötare och näringsterapeuten ger. Syftet med dem är att bromsa njursjukdomens fortskridning. Du kan också påverka ditt eget välbefinnande med många olika hälsofrämjande livsstilsförändringar Lämplig mängd motion, tillräckligt med sömn och vila samt sociala relationer ger en god grund för välbefinnande. Det lönar sig att undvika rikligt alkoholintag och att sluta röka lönar sig alltid!

Tyvärr fortskrider sjukdomen hos en del patienter så att de i något skede behöver dialysbehandling, trots god vård och behandling och hälsosamma levnadsvanor.

Varför är blodtrycksbehandlingen så viktig när man har en njursjukdom?

Det är känt att även ett lindrigt förhöjt blodtryck gör att njursjukdomen fortskrider snabbare. Man vet också att behandling av högt blodtryck är den effektivaste metoden att bromsa njursjukdomens fortskridning. Blodtrycksnivån kan sänkas med livsstilsförändringar och läkemedel. Målet är en normal blodtrycksnivå.

Den som har en kronisk njursjukdom ska undvika rikligt intag av fosfor via kosten. Hur vet jag om jag äter för mycket fosfor?

Blodets fosfatvärde följs regelbundet. Kostens fosfatinnehåll ska minskas i det skede då dess koncentration i blodet stiger över normal nivå. Kosten innehåller vanligtvis inte för mycket fosfat om fosfatvärdet håller sig inom referensområdet. En legitimerad näringsterapeut kan hjälpa dig att planera och bedöma din kost.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019