Uppföljning och prognos

En kronisk njursjukdom fortskrider vanligen långsamt under årens lopp. Tack vare läkemedels- och kostbehandling kan framskridningen till och med avstanna i flera år.

​​​Det är nödvändigt att följa upp njursjukdomar, eftersom dessa sjukdomar ofta fortskrider utan att patienterna märker av förändringar hälsotillståndet. Att sjukdomen fortskrider upptäcks genom blodprovsuppföljning (kreatinin i plasma dvs. P-Krea stiger).

Syftet med vården och behandlingen samt uppföljningen är att försöka förhindra fortskridning av nju​rsjukdomen och problem förknippade med sjukdomen. Trots behandling fortskrider sjukdomen hos vissa patienter till en fas som kräver dialysbehandling.

Lindriga kroniska njursjukdomar följs vanligen upp inom primärvården till exempel med laboratorieprov och uppföljningsbesök med 6–12 månaders mellanrum. Vid framskridande och svår njursjukdom sker uppföljningen vanligen inom den specialiserade sjukvården. Inom den specialiserade sjukvården deltar många olika experter i patientens vård. Läkare som är specialiserade på njursjukdomar, dvs. nefrologer, ansvarar för vården och behandlingen inom den specialiserade sjukvården. Sjukskötare specialiserade på njursjukdomar och näringsterapeuter ger individuell vägledning till patienterna.

Det finns också njursjukdomar som fortskrider väldigt snabbt och som utan behandling kan utvecklas till en mycket svår njursjukdom inom några veckor. Vid dessa allvarliga, men lyckligtvis mycket sällsynta sjukdomarna, sker vården och behandlingen alltid inom den specialiserade sjukvården.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019