Symtom

Lindrig njursvikt orsakar inga symtom. Symtomen uppkommer först när njursjukdomen har utvecklats till en svår sjukdom. Symtomen är likartade oberoende av vad som har orsakat njurskadan.

​​​​​​​​

Trötthet och nedsatt prestationsförmåga är vanliga symtom vid svår njursvikt. Hos en del patienter förekommer humörförändringar, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Sendrag och hudklåda kan också förekomma. Aptitlöshet, illamående och viktminskning är sena symtom vid njursjukdom. Då är inledning av dialysbehandling redan nära förestående.

Vid vissa njursjukdomar utsöndras mycket äggvita (protein, albumin) i urinen. Då kan patienten få svullnader i vristerna, underbenen och ögonlocken.

Många patienter undrar om ryggsmärtor kan bero på en njursjukdom. Vid vissa njursjukdomar som uppkommer plötsligt, såsom sorkfeber eller njurrelaterad urinvägsinfektio​n (pyelonefrit) är ofta förknippade med ryggsmärtor i njurområdet, men i samband med kroniska njursjukdomar förekommer vanligen inga ryggsmärtor.​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019