Blodtrycksbehandling

Högt blodtryck kan leda till att en njurskada uppkommer, å andra sidan är det ett vanligt fenomen att blodtrycket stiger till följd av en njursjukdom. Även ett lindrigt förhöjt blodtryck gör att njursjukdomen fortskrider snabbare.

​​​​​​​​​​​​

Behandling av högt blodtryck är den effektivaste metoden att bromsa njursjukdomens fortskridning. Målet är en normal blodtrycksnivå, dvs. vid mätning på mottagning under 130/80 mmHg, och hemma under 125/75 mmHg. Hos äldre personer och personer som har många sjukdomar kan målvärdena för blodtrycket vara högre.

Den viktigaste vård- och behandlingsformen är livsstilsbehand​ling:

  • minska mängden salt till under 5 gram per dag
  • använd endast måttligt med alkohol; för män under 14 och för kvinnor under 9 restaurangportioner (1 restaurangportion är en flaska mellanöl, 12 cl vin eller 4 cl starksprit) i veckan
  • sluta röka
  • öka motionen
  • banta om du är överviktig
  • ät mera vegetabilier, grönsaker, frukter och bär
  • undvik lakrits och salmiak

Utöver livsstilsbehandlingen krävs ofta en kombinationsbehandling med flera olika blodtrycksmediciner för att målvärdet ska nås. Läkemedelsbehandlingen planeras alltid individuellt.

Vid blodtrycksbehandling i samband med njursjukdomar används vanligen ACE-hämmare eller ATR-blockerare som förstahandsläkemedel, eftersom dessa läkemedel utöver att sänka blodtrycket även minskar utsöndringen av äggvita (protein) i urinen. Minskad utsöndring av äggvita bromsar en försämring av njurfunktionen.

Njursjukdomar kan orsaka störningar i kroppens vätske- och elektrolytbalans, vilket kan ses som svullnader i olika delar av kroppen. Viktökning, svullnader i vristerna, fingrarna och kring ögonen är tecken på vätskeansamling i kroppen. För behandling av svullnaderna används vätskedrivande läkemedel och begränsat saltintag via kosten. Vätskerivande läkemedel sänker även effektivt njurpatientens blodtryck.

Man kan också använda andra blodtrycksmediciner, såsom kalciumantagonister och betablockerare. Det är vanligt att ett läkemedel inte är tillräckligt för att sänka blodtrycket till målnivån, och då måste man använda flera olika läkemedel. Läkemedlen kan användas på så sätt att en kombination av två läkemedel i mindre doser sänker blodtrycket effektivare än om dosen för ett läkemedel höjs.

På andra ställen i Hälsobyn

Medicinbehandling i hypertoni (Diabeteshuset).

​​

​​​Näst​a sida

​ 


Uppdaterad  25.6.2019 12.41