Läkemedelsbehandling

​​​​​​Syftet med läkemedelsbehandlingen vid kronisk njursjukdom är att bromsa sjukdomens fortskridning, lindra sjukdomssymtomen och påverka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Ju tidigare behandling som skyddar njurarna inleds, desto bättre effekt har den. Läkemedelsbehandlingen är likartad oberoende av vad som har orsakat njurskadan.

En försämring av sjukdomen kan bromsas särskilt genom effektiv behandling av högt blodtryck. Blodtrycksnivån kan sänkas med livsstilsförändringar och läkemedel. Hos diabetiker har en god sockerbalans positiva effekter även på njurarna.

En kronisk njursjukdom är förknippad med många olika störningar i ämnesomsättningen, såsom förhöjt fosfatvärde, sänkt kalciumnivå och förhöjd halt av bisköldkörtelhormon. Vid njursjukdomar förekommer också ansamling av sura ämnesomsättningsprodukter, vilket behandlas med natriumbikarbonattabletter. Vid medelsvår njursjukdom uppkommer vanligen anemi, som behandlas med järnpreparat och preparat som ökar bildningen av röda blodkroppar i benmärgen.

pic Blodtrycksbehandling

Högt blodtryck kan leda till att en njurskada uppkommer, å andra sidan är det ett vanligt fenomen att blodtrycket stiger till följd av en njursjukdom.

pic Anemibehandling

Anemi är mycket vanligt hos patienter med en kronisk njursjukdom.

pic Behandling av störningar i ämnesomsättningen

En kronisk njursjukdom orsakar förändringar i mineralomsättningen samt ökar halterna av bisköldkörtelhormon och D-vitam​in.

På andra ställen i Hälsobyn

Diabetes och njurarna (Diabeteshuset)