Vaccinationer

Att ta de vaccinationer som behövs är en viktig del i egenvården.

Personer som har en njursjukdom hör till en riskgrupp och har rätt att få gratis influensavaccin. För personer med njursjukdom rekommenderas även pneumokockvaccin. Boostervaccinationer mot stelkramp och difteri ges med tio års mellanrum. Kontrollera dina vaccinationer på den egna hälsovårdscentralen.

 

Kyllä

Uppdaterad  25.6.2019