Social trygghet

Socialarbetaren ger råd och individuell vägledning till patienten och de anhöriga i frågor som gäller social trygghet och socialservice.

​​

Socialarbete ingår i njurpatientens helhetsmässiga vård. Sjukhusets socialarbetare hjälper till att ansöka om social trygghet och socialservice samt ger stöd i den förändrade livssituationen.

På andra ställen i Hälsöbyn

Rehabiliteringshuset innehåller information om tjänster och stödformer som erbjuds av samhället samt anvisningar om hur, var och på vilka grunder du kan ansöka om dem.

Läs mer:

Service och förm​åner för olika livssituationer ​(Rehabiliteringshuset)

Rehabiliteringshusets Pulmanavigaattori, på finska erbjuder information, stöd och hjälp till exempel vid utmaningar i familjelivet, problem gällande utkomsten, boendet, sysselsättningen och den egna orken.

Läs mer:

Pulmanavigaattori ​​(Rehabiliteringshuset, på finska)​

​​​

Föregående sidaNästa sida

​ 


 

Kyllä

Uppdaterad  25.6.2019