Sexualitet

Sexualiteten är en viktig del i människans liv och den försvinner aldrig trots att annat i livet förändras. Sexuellt välbefinnande ger kraft och stöder funktionsförmågan och personligheten.

​​​​​”Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag. Sexualiteten finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualite​ten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”​

Världshälsoorganisationens (WHO) definition

Sexualiteten är en del av människan genom hela livet. Den förändras i olika livsskeden, även när man åldras. En långvarig njursjukdom och den läkemedelsbehandling och psykiska belastning som den medför kan orsaka sexuell olust och problem med sexuallivet. Erektionsstörningar hos mannen kan vid behov behandlas med läkemedel och om torra slemhinnor är besvärande kan man använda glidmedel. Önskan att bli accepterad och älskad försvinner inte när man blir sjuk. Alla längtar efter beröring, vill bli sedda och hörda. Öppenhet och att kunna prata om känslor är viktigt.

​ ​ ​

På andra ställen i Hälsöbyn

I Psykporten finns mer om ämnet Sexualitets egenvård (på finska) och egenvård i parförhållandet (på finska).

​​​

Föregående sidaNästa sida

​ 


 

Kyllä

Uppdaterad