Sömn och vila

Sömnkvaliteten försämras vanligen när njursjukdomen framskrider. Olika symtom kan störa sömnen. Det kan vara klåda, sendrag i benen eller oro som stör sömnen. En vanlig orsak till symtomen är ansamling av slaggämnen i kroppen.

​Sömnkvaliteten kan bli bättre om du sänker temperaturen i sovrummet, smörjer torr hud och håller fötterna varma. Motion tillräckligt tidigt före läggdags och ett lätt kvällsmål förbättrar sömnkvaliteten. Diskutera användning av insomningsläkemedel med din läkare.

På andra ställen i Hälsöbyn

I Psykporten kan du läsa mer om egenvård av sömnlöshet (på finska).

 

Kyllä

Uppdaterad  25.6.2019