Munhälsa

Regelbunden mun- och tandvård förebygger infektioner i munnen. Vid bristfällig munvård finns det rikligt med bakterier, som via en infekterad tandköttsficka kan komma in i blodomloppet och vidare till den övriga kroppen.

​​​Med tanke på munhälsan är det viktigt att borsta tänderna morgon och kväll samt att rengöra tandmellanrummen dagligen. En grundlig undersökning av munnen hos tandläkare eller munhygienist minst en gång per år rekommenderas. Det här gäller även patienter som har tandprotes.

 

Kyllä

Uppdaterad  25.6.2019