Måttligt alkoholbruk

Att använda alkohol i samband med en njursjukdom innebär risker. Om alkohol används, ska konsumtionen vara måttlig.

Med måttligt alkoholbruk avses för kvinnor en restaurangportion per dygn och för män två restaurangportioner per dygn.

Alkohol:

  • höjer blodtrycket och minskar effekten av blodtrycksmediciner
  • minskar hjärtats kontraktionsförmåga och orsakar hjärtsvikt
  • ökar rytmrubbningar i hjärtat
  • försämrar minnet, varvid det finns risk för att man glömmer att ta sina läkemedel eller tar dem för ofta
  • kan öka eller minska upptagningen av läkemedel
  • ökar olycksfallsrisken och om man använder läkemedel som påverkar blodets koagulationsförmåga ökar även risken för inre blödningar
  • i alkohol finns det rikligt med kalorier, nästan lika mycket som i fett. Rikligt alkoholintag orsakar fetma och påverkar blodsockerbalansen.
 

Kyllä

Uppdaterad  25.6.2019