Allmänt om livet med njursjukdomet

Det är viktigt att sköta om sig själv. Detta innefattar utöver läkemedelsbehandling och kost även många andra faktorer som främjar välbefinnandet. Lämplig motion, tillräckligt med sömn och vila samt sociala relationer ger en god grund för välbefinnande.

Rökfrihet och måttligt alkoholbruk påverkar välbefinnandet. Infektionsrisken minskar om du tar hand om din hud och dina tänder. Infektioner är skadliga för njurarna och försämrar deras funktion. Vaccinationsskydd är viktigt med tanke på förebyggandet av infektionssjukdomar.

En njursjukdom kan uppkomma plötsligt eller utvecklas under flera år eller till och med flera årtionden.

Var och en upplever den förändrade livssituationen till följd av en sjukdom på sitt eget personliga sätt. Det är mänskligt att den som har drabbats av en sjukdom känner sorg, ångest och utmattning när en bekant och trygg livssituation förändras. Situationen kan väcka rädsla och man kan känna sig trött och frustrerad, vilket är helt naturligt.

Det lönar sig att tänka att man kan leva ett fullvärdigt liv trots behandlingen. Det är viktigt att man så långt som möjligt försöker leva sitt liv på samma sätt som förut.

Sträva efter att hålla kvar dina hobbyer och vänner. Dessa hjälper dig att leva ett så normalt och funktionellt liv som möjligt och förhindrar att sjukdomen tar allt för stor del av ditt liv.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019