Social trygghet och kronisk njursjukdom

Socialarbetaren ger råd och individuell vägledning till patienten och de anhöriga i frågor som gäller social trygghet och socialservice.

Socialarbete är en del av den övergripande vården av en njurpatient. Sjukhusets socialarbetare hjälper att ansöka om social trygghet och socialservice och stöder patienterna i den förändrade livssituationen.

På andra ställen i Hälsobyn

Rehabiliteringshuset innehåller information om tjänster och stödformer som erbjuds av samhället samt anvisningar om hur, var och på vilka grunder du kan ansöka om dem.

Rehabiliteringshusets Problemnavigator (på finska) erbjuder information, stöd och hjälp till exempel vid utmaningar i familjelivet, problem gällande utkomsten, boendet, sysselsättningen och den egna orken.

social trygghet; kronisk njursjukdom; njursjukdom; njursvikt

Kyllä

Uppdaterad  23.5.2023