Njurarnas uppbyggnad och uppgifter

Njurarna är organ med en komplicerad uppbyggnad och de reglerar många livsfunktioner i våra kroppar.

​​​​​​​​​

​​Njurarna är två organ som är ungefär lika stora som sin ägares knytnävar. De finns på båda sidor om ryggraden i höjd med de nedersta revbenen. Njurens funktionella enhet är nefronet, som består av kärlnystan dvs. glomerulus, och ett rörsystem, dvs. tubulus. Tubulussystemet ansluter till tjockare uppsamlingskärl, som leder urinen till njurbäckenet, därifrån leds urinen vidare längs urinledarna till urinblåsan. Njuren får vanligen sin blodcirkulation via en njurartär. Njurartären förgrenas i mindre kärl och slutligen i mycket små blodkärl som går till glomerulus.

​Njurarna avlägsnar överloppsvätska från kroppen och reglerar elektrolyt- och syrabalansen. Slaggprodukter som har lösts upp i urinen avlägsnas samtidigt som vätskan. Njurarna utsöndrar också hormoner som deltar i regleringen av blodtrycket och de deltar i regleringen av kalciumbalansen genom att producera aktivt D-vitamin. Utöver detta utsöndrar njurarna erytropoetin som främjar produktionen av röda blodkroppar i benmärgen. Vissa läkemedel avlägsnas från kroppen via njurarna.​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019