Behandling av njursjukdomar

Behandlingen av olika njursjukdomar varierar enligt orsaken till njursjukdomen.

Diabetesnefropati

Diabetesnefropati, dvs. diabetisk njurskada, utvecklas endast hos en del av diabetespatienterna. En njurskada kan utvecklas vid både ungdoms- och vuxendiabetes. Ärftlighet inverkar på risken för att få en njurskada, men dålig sockerbalans är en betydande riskfaktor. Utvecklingen av diabetesnefropati bromsas upp genom effektiverad behandling av sockerbalansen samtidigt som högt blodtryck och andra riskfaktorer behandlas effektivt.

Polycystisk njursjukdom

Ärftlig polycystisk njursjukdom av vuxentyp är en ärftlig sjukdom som framskrider långsamt, varvid det utvecklas blåsor i njurarna som småningom skadar den fungerande njuren. Njurskadans fortskridning kan bromsas med effektiv behandling av högt blodtryck. Hos en del patienter kan sjukdomen också vara förknippad med blåsor i levern, klaffel i hjärtat, utbuktningar i tarmväggen (divertiklar) eller utbuktningar i hjärnartärerna, dvs. aneurysm. I ett par års tid har det funnits ett läkemedel som bromsar sjukdomens fortskridning. Läkemedlet har dock betydande biverkningar och det är svårt att förutse dess effekt. Av dessa orsaker är läkemedelsbehandlingen inte en vedertagen praxis. Polycystisk njursjukdom kan leda till njursvikt.

Glomerulonefrit

Glomerulonefrit är beteckning för en rad sjukdomar där njurens kapillärnät (= glomerulus) skadas. Gemensamt för sjukdomsgruppen är att röda blodkroppar och protein, dvs. äggvita, utsöndras i urinen, och att även blodtrycket är förhöjt. Det behövs vanligen en provbit, dvs. biopsi, för att fastställa diagnosen. Det finns stora variationer i behandlingen av glomerulonefrit. Vid de lindrigare sjukdomsformerna räcker det med att behandla blodtrycket, varvid det inte behövs någon särskild behandling riktad mot sjukdomen, medan man vid de allvarligare sjukdomsformerna använder kortison och cytostatika, dvs. cellgifter, i små doser.

Nefroskleros

Med nefroskleros avses njurskador som orsakats av långvarigt högt blodtryck, dvs. hypertoni. Njurarna skadas av högt blodtryck, men det finns också många andra enskilda faktorer som inverkar på uppkomsten av skadan. God blodtrycksbehandling är den viktigaste behandlingen vid nefroskleros.

 

Kyllä

Uppdaterad  25.6.2019